หน้าแรก Promotion Summer Program Gallery  Contact us

ประเภทของสถาบัน

ในแคนาดามีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลากหลายแห่งให้เลือก แต่ละแห่งตั้งในสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายและมีชื่อเสียงในสาขาที่โดดเด่น เช่นเดียวกับที่สหรัฐฯ ที่แคนาดานั้นคุณจะสามารถเลือกที่จะเรียนวิทยาลัยเทคนิคหรือวิทยาลัยชุมชน หากคุณมีอาชีพเฉพาะไว้ในใจหรือคุณอาจย้ายไปเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยในระดับ ปริญญาตรีได้

ข้อแนะนำเกี่ยวกับประเภทต่างๆ ของสถาบันในแคนาดามีดังนี้

วิทยาลัยศิลปศาสตร์

เช่นเดียวกับวิทยาลัยศิลปศาสตร์ในอเมริกา วิทยาลัยเหล่านี้เน้นคอร์สระดับปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์ซึ่งโดยปกติแล้วจะ รวมความรู้จากหลายสาขาวิชามาประกอบกัน (คือจะคาบเกี่ยวกันมากกว่า 1 สาขาวิชา) ซึ่งก็คือมนุษยศาสตร์แต่ก็รวมด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (natural science) และวิทยาศาสตร์รูปนัย (formal science)

สถาบันของรัฐ

สถาบันของรัฐเป็นสถาบันที่รับเงินทุนอุดหนุนจากรัฐบาลแห่งมณฑล เขตปกครองพิเศษ และ/หรือรัฐบาลของสหพันธ์ ถึงแม้ว่าสถาบันจะเก็บเงินค่าเล่าเรียนจากนักเรียนและยอมรับเงินทุนอุดหนุน ของเอกชน

สถาบันเอกชน

โดยทั่วไปแล้ว สถาบันเอกชนจะไม่ขอรับเงินทุนจากรัฐบาลแห่งมณฑล เขตปกครองพิเศษหรือรัฐบาลแห่งสหพันธ์ แต่จะรับเงินจากการบริจาคของสมาคมนักเรียนเก่าที่มีฐานะดีและเงินวิจัยของ คณะและ เงินค่าเล่าเรียนตามแบบประเพณีปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเอกชนมักจะดึงดูดและเก็บสต้าฟที่เก่งในสาขาที่มีชื่อเสียง ของมหาวิทยาลัยไว้
ประเพณีนิยมทางวิชาการ

Page : [Back] 1  2  3 
หน้าแรกPromotionSummer ProgramGallery Contact us

Location :
The Ring, Nimmanhaemin Road 
Soi 17, Suthep, Muang, Chiang Mai
Thailand 50200

Tel :
O53-894137
062-9654459

E-mail :
info@bright-ed.com

Line ID :
bright-ed

 
  
view